Övriga konstruktioner

Vi erbjuder förutom själva byggnationen även framtagandet av ritningar samt tillverkningen av metallkonstruktioner som kan komma att användas i byggnaden – t ex trappor, räcken, stegar, skyddstaken, lastbryggor, gångvägar-plattformar, telfrar osv. Alla konstruktioner kan projekteras tillsammans med byggnaden i 3D, vilket gör det möjligt att se till att allt passar där det är tänkt och hamnar inte i konflikt med övriga konstruktioner.